Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม
(6 ต.ค. 64) นายประจักษ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) พร้อมด้วยนายธนะพงษ์ สวัสดิ์ไชย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ผู้อำนวยการส่วนบูรณะ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในสาย ขก.1011 แยก ทล.2 – บ.พระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น ช่วง บ.หนองบัวดีหมี – บ้านหนองโพธิ์ และสาย ขก4008 แยก ทล.2062 – บ้านเหล่านาดี อ.มัญจาคีรี, พระยืน, เมือง จ.ขอนแก่น
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชนได้รับทราบและสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากอุทกภัยในบริเวณสายทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content