Menu
home
>>
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม
(5 ต.ค. 64) นายธนะพงษ์ สวัสดิ์ไชย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในสาย ขก.1011 แยก ทล.2 – บ.พระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น ช่วงบ.หนองบัวดีหมี – บ้านหนองโพธิ์ ระยะทางรวม 1.800 กม. ความลึก 40 – 70 ซม. รถผ่านไม่ได้
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชนได้รับทราบและสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากอุทกภัยในบริเวณสายทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content