Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เสริมแนวป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมสถานีผลิตน้ำท่าพระ – หนองบัวดีหมี
(5 ต.ค. 64) แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น สนับสนุนรถบรรทุก เพื่อลำเลียงวัสดุ อุปกรณ์เข้าเสริมแนวคอนกรีตป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมเพิ่มเติม ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาขอนแก่น โดยการก่อซีเมนต์เสริมแนวป้องกันน้ำจากแม่น้ำชีที่มีระดับความสูงและกำลังแรงขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อป้องกันการไหลเข้าท่วมโรงกรองน้ำทำความเสียหายแก่เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content