Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น มอบอาหารและผลไม้ให้แก่ รพ.ศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นกำลังให้แก่คณะแพทย์-บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยไวรัสโควิด-19

(27 พ.ค. 64) เวลา 15.00 น. แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ส่งมอบอาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วยมอบข้าวเหนียวมะม่วง จำนวน 60 กล่อง และผลไม้ เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content