Menu
home
>>
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองเรือ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัp
(20 พ.ค. 64) แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองเรือ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัย โดยการตัดหญ้า /กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางระบายน้ำ ในสายทาง ชย.5027 แยกทางหลวงชนบท ชย.4017 – แยกทางหลวงหมายเลข 12 (ตอนขอนแก่น) อ.บ้านแท่น,หนองเรือ จ.ขอนแก่น

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content