Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เข้าดำเนินการแก้ไข กรณีไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางดับ เนื่องจากอุปกรณ์ในตู้ชำรุด

(30 เม.ย. 64) แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เข้าดำเนินการแก้ไข กรณีไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางดับ เนื่องจากอุปกรณ์ในตู้ชำรุด ในสาย ขก.2079 แยก ทล.12 – บ.หนองแสง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ช่วง กม.ที่ 4+395 โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นที่เรียบร้อย และสามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content