Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563
(18 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น. แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการและแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในพื้นที่ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในทุกๆด้าน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และปลูกพลังสร้างจิตสำนึกถึงความจงรักภักดี เพื่อให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content