Menu
home
>>
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรเทคนิค การผูกผ้า และการจัดดอกไม้

(21 ก.พ. 63) นายกล้าหาญ ทารักษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรเทคนิค การผูกผ้า และการจัดดอกไม้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมกลุ่มอาชีพในท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการที่ดี ณ หมู่ที่ 1 ศาลาการเปรียญ วัดศรีสุก ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content