Menu
home
>>
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
(14 ก.พ. 63) นายกล้าหาญ ทารักษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น พร้อมด้วย หมวดบำรุงทางหลวงชนบทน้ำพอง ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการ “หมู่บ้านชุมชน คนปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน” โดยการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมติดสติ๊กเกอร์ท้ายรถ ณ บริเวณสนาม โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม สายทาง ขก.4003 แยก ทล. 2109 บ้านเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content